Vyhadzovanie potravín vs hlad vo svete a stav našej planéty

I. HLAD VO SVETE

CHLIEB NÁŠ KAŽDODENNÝ DAJ NÁM DNES... sú slová z hlavnej modlitby kresťanského sveta . Strach z hladu sprevádzal tisíce generácii našich predkov. Len niekoľko posledných generácii európanov nehladuje . Ale to sa môže v nasledujúcich desaťročiach zmeniť .

  1. NA SVETE HLADUJE ZHRUBA JEDNA MILIARDA ĽUDÍ. KAŽDÝ DEŇ ZOMRIE OD HLADU 30 000 ĽUDÍ , z toho vzše polovica detí! Každé 5. dieťa podvyživené a trpí následkami.

  2. Podľa OSN skončí každoročne v kontajneroch 1,3 miliardy ton potravín , čo je tretina vyrobrného jedla. Toto množstvo jedla by nasýtilo všetkých hladujúcich ľudí sveta trojnásobne.

  3. Mesačné náklady na jedlo tvoria 10-20 % z celkových výdavkov domácnosti.

  4. V roku 2019 jedna slovenská domácnosť vyhodila priemerne 180 g jedla ...

  5. Vyhodené jedlo v školskej jedálni NIE JE MOŽNÉ POUŽIŤ na kŕmenie zvierat. JE ODVÁŽANÉ DO SPALOVNE ... za poplatok !


II. STRAVOVANIE A ZDRAVIE

Strava je základným faktorom podmieňujúcim zravie.

 

Výžive sa ľudstvo začalo venovať už pred stáročiami . Napr. Sumerská tabuľa pochádzajúca z roku 1900 p.n.l. obsahuje zoznam stravy školského chlapca.

REBRÍčEK NAJZDRAVŠÍCH KRAJÍN SVETA 2019 : Zohľahňuje zdravotnícke riziká, počet fajčiarov, počet ľudí s nadváhou, s vysokým krvným tlakom, dostupnosť pitnej vody, priemerná dsĺžka života a príčiny úmrtia, kvalita zdravotníctva, športové vyžitie, typ stravy.

III. ŠKOLSKÝ ZÁKON

Školský zákon , paragraf 140: Školský jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva.

/span>

ŠKOLSKÝ ZÁKON, PARAGRAF 4 : CIEĽOM VÝCHOVY A VZDELANIA JE umožniť dieťaťu alebo žiakovi a) získať vzdelanie podľa tohto zákona ... j)naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane zdravej výživy prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty .

IV. ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Nežijeme preto , aby sme jedli .Jeme preto , aby sme žili...

link na školskú jedáleň

školské zákony

aktualizované 17.12.2021